Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το Πιτόψωμο, συμπληρώστε τη φόρμα ή στείλτε email στο pitopsomo@pitopsomo.gr

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μαρία Πεφάνη

 

Δ/νση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 111 & Θερμοπυλών, Μοσχάτο

Τηλ: +30 210 48 10 566

Διανομή: 18:00 – 00:30

Βρείτε το Πιτόψωμο στον παρακάτω χάρτη